دریافت سالنامه 1402

دریافت سالنامه 1402

دریافت سالنامه 1402


از همکاران محترمی که تاکنون جهت دریافت سالنامه ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری گیلان، اقدامی نکرده اند، در خواست می شود ظرف ۱۰ روز آتی جهت دریافت آن به دفتر کانون (واحد حسابداری) مراجعه نمایند.

خدمات الکترونیک