حکم منتهی به ابطال بخشنامه شماره 9000/63940/100 رئیس قوه قضاییه


حکم منتهی به ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۹۴۰/۱۰۰ رئیس قوه قضاییه که در آن پرونده ها از جمله جرایم قابل گذشت بر خلاف قانون به شورای حل اختلاف ارجاع و عملا باعث اطاله رسیدگی و نارضایتی مردم شده بود.

دانلود حکم

خدمات الکترونیک