جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد


به گزارش روبط عمومی کانون، جلسه معارفۀ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم با اعضای جدید کمیسیون آموزش، روز دوشنبه مورخ ۲۸ فروردین سال ۱۴٠۲ برگزار شد.

در ابتدای نشست، ریاست و اعضای هیات مدیره کانون ضمن تبریک به اعضای جدید کمیسیون آموزش، کلیاتی از مسائل موجود در ارتباط با این حوزه را مطرح کردند. سپس جناب آقای دریاگشت رئیس کمیسیون آموزش در دوره ی یازدهم، گزارشی از روند فعالیتهای صورت گرفته در این حوزه در دوره پیشین را ارائه نمودند و دیگر اعضای محترم کمیسیون نیز نکته نظرات خود در رابطه با حوزه فعالیتهای کمیسیون آموزش را مطرح که موضوع اجرای فرایند صدور و اعطای گواهینامه وکالت تخصصی از اهم موضوعات مطروحه در این جلسه بود و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خدمات الکترونیک