تصویب صدور بیش از یک مجوز (پروانه کسب) در یک پلاک ثبتی در هیات مقررات زدایی


صجناب آقای اکبر ابدالی محمدی- مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان قم

جناب آقای یادگار احمدی لیوانی- مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان سمنان

جناب آقای محمد انصاری – مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان البرز

جناب آقای ایرانی – سرپرست محترم صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل

جناب آقای احمد شانیان – مدیرکل محترم اداره صنعت، معدن و تجارت استان همدان

موضوع : تصویب صدور بیش از یک مجوز در یک پلاک ثبتی در هیات مقررات زدایی

با سلام و احترام؛
ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۸۰/۱۳۷۹۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به آگاهی می رساند که مصوبه صدور بیش از یک پروانه در یک پلاک ثبتی (موضوع بند الف شصت و سومین نشست هیات مقررات زدایی)، در جلسه هفتاد و هشتم مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ هیات مزبور پس از انقضای مهلت سالانه مجددا تایید و به صورت دائمی مورد تصویب قرار گرفت. لذا مراتب جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ارسال می گردد. بدیهی است مصوبه مورد اشاره پس از ابلاغ متعاقبا ارسال خواهد شد.

خدمات الکترونیک