بیانیه کانون وکلای دادگستری گیلان در پی قطع همکاری دانشگاه گیلان با دکتر نظری‌نژاد


این روزها شاهد اتفاقاتی نامیمون و ناعادلانه از سوی برخی مدیران و مسئولان هستیم که شوربختانه حاصلش، تخصص زدایی و افول علمی در جامعه خواهد بود؛ مقاومت در برابر تفکر و اندیشه مستقل و نیز نهاد مدنی مستقل از جمله این اتفاق است که نمونه آن گذراندن طرح‌ها و لوایح مختلف علیه نهاد مستقل وکالت دادگستری نزد مراجع تصمیم گیر از یک سو و اخراج گسترده اساتید دانشگاه از سوی دیگر است.

در هنگامه‌ای که آزادی بیان و لزوم بهره گیری از همه سرمایه‌های اجتماعی و انسانی، تعاطی افکار و تضارب آرا، راه رسیدن به حقیقت یا دستکم کاهش خطا و اشتباه قلمداد می‌شود و بر این مبنا، تلاش نظام‌های سیاسی فراهم ساختن زمینه‌های گفتگو، نقد و هم‌اندیشی است، در کمال تعجب و تاسف هر روزه خبر اخراج اساتید دانشگاه به گوش می‌رسد که عموما منتقد وضع موجودند در حالی که آزادی اندیشه و استقلال عملی در دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی – که ضرورت تاثیرگذاری آن در روند توسعه پایدار کشور محل تردید نیست – همواره مورد شناسائی بوده و در صورت عدم توجه به آن قطعا دانشگاه، دیگر محلی برای برخورد و تبادل اندیشه‌های گوناگون نخواهد بود. از جمله این اساتید، همکار محترم آقای دکتر نظری‌نژاد رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری گیلان است که به گواهی وکلا، قضات و اهل دانشگاه، جز در لوای قانون، به حسن نیت و وطن‌پرستی قلم نمی‌زند و قدم بر نمی‌دارد. خبر قطع همکاری دانشگاه گیلان با این استاد عرصه‌ی دانش و اندیشه، موجب تشویش، ناخشنودی و بهت زدگی جامعه حقوقی و حتی غیر حقوقی شده و این اعتقاد را متبلور ساخته است که متضرر اصلی چنین رفتاری، جامعه‌ای خواهد بود که معلمینی شجاع و‌ عالم را از دست می دهد.

کانون وکلای دادگستری گیلان ضمن اعلام نارضایتی و ابراز تاسف عمیق از چنین اقدامی، انتظار دارد با بازبینی و بررسی مدارک و مستندات این همکار وکیل، بصورت مستقل و بدور از دیدگاه‌های سیاسی و جناحی، و با قدرشناسی و سعه صدر و برداشتن موانع، زمینه استمرارارتباط نهاد وکالت با ساحت مقدس دانشگاه و بهره‌گیری دانشجویان از دانش علمی وتجارب عملی این استاد فرهیخته با دلجوئی از ایشان فراهم شود.

خدمات الکترونیک