بنا بر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، نرخ دیه انسان مسلمان تعیین گردید

بنا بر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، نرخ دیه انسان مسلمان تعیین گردید

بنا بر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، نرخ دیه انسان مسلمان تعیین گردید


نرخ دیه سال ۱۴۰۲ دیه ماه عادی : ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دیه ماه حرام: ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تاریخ ماه های حرام در سال ۱۴۰۲ ذی القعده:

از ۳۱ اردیبهشت الی ۲۹

خرداد ذی الحجه: از ۳۰ خرداد الی ۲۷ تیر

محرم: از ۲۸ تیر الی ۲۶ مرداد

رجب: از ۲۳ دی الی ۲۱ بهمن

این افزایش نرخ از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ لازم الاجراست

خدمات الکترونیک