برگزاری کارگاه آموزشی مقررات مالیاتی وکلای دادگستری

برگزاری کارگاه آموزشی مقررات مالیاتی وکلای دادگستری

برگزاری کارگاه آموزشی مقررات مالیاتی وکلای دادگستری


کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار می نماید:
مقررات مالیاتی وکلای دادگستری
سخنران: آقای مرتضی حبیب زاده
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه بهشتی
مدرس و مشاور مالیاتی

زمان: پنج شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ | ساعت ۰۹:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰
مکان: سالن همایش کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک