بازدید رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری کشور از کانون اصلاح و تربیت تهران

رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری کشور در بازدید از کانون اصلاح و تربیت تهران ضمن تقدیر و تشکر از نگاه راهبردی بازپرورانه در اداره کانون اصلاح و تربیت تهران، ایجاد محیط امن و سازنده و اثربخش برای بهبود روان و سلامت شخصیت مددجویان را کار ویژه کانون اصلاح و تربیت دانسته و افزود: کودکان و نوجوانان خود قربانی شرایطی هستند که به دلیل نابسامانی‌ها و کاستی‌های اجتماعی تحقق می‌یابد و نظام سیاست گذاری کیفری با هدف دفاع اجتماعی معطوف به اصلاح و آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در معرض جرم گشته و به این منظور اتخاذ رویکردهای نوین و علمی در سازندگی و ترمیم شخصیت کودکان ضرورت دارد.

وی از کانون‌های وکلای کشور خواست با ترویج مسئولیت اجتماعی در جهت خدمت‌رسانی به کانون های اصلاح و تربیت‌، مشارکت در امر عدالت کیفری ترمیمی و اصلاح‌گرانه نموده و طی یک فراخوان در جهت پیشگیری از وقوع جرم به همکاری با کانون‌های اصلاح و تربیت و آموزش حقوق و تکالیف مددجویان کانون‌ها و کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه اهتمام ورزند. وی با تحلیل نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم در کودکان افزود: تقویت، بازآموزی و توان افزایی کودک و نوجوان در مواجهه با بزه‌دیدگی و بزهکاری در شرایط جرم‌زا و بستری که فقر و نابرابری و تبعیض در آن جاریست رسالت کانون اصلاح و تربیت و بلکه مقصود سیاستگزاری کیفری سازنده و بر مدار خیر عمومی است.

دکتر کوشا با بیان اینکه نظام عدالت کیفری کودکان نباید صرفاً معطوف به تنبیه خطای ارتکابی و مجازات بزهکار و تسکین بزه دیده باشد افزود: کارکرد پیشگیرانه و سودمندی برای جامعه با ملاحظه نوع جرم و شخصیت کودک و نوجوان باید از روش‌های نوین عدالت ترمیمی بهره‌مند شود. تلاقی مددکاری اجتماعی و اهداف کیفری با اصلاح و توانبخشی و بازدارندگی مجرمین بخشی از رسالت تحولات نوین در نظام عدالت کیفری است. پیشگیری، درمان و توانبخشی با رعایت اصول عدالت کیفری کودکان گامی جهت بازتوانی و اصلاح بستر ورود کودکان بزهکار به جامعه است. باید از همه توان دانشی و بنیه علمی مددکاری اجتماعی و میان دانشی در جهت حمایت از کودکان برای بازگشت به عرصه اجتماعی و تلاش برای خیر عمومی و حقوق خصوصی اهتمام گردد.

رئیس اسکودا با تاکید بر مسئولیت اجتماعی وکلا و گروه‌های مرجع در قبال بزهکاری کودکان افزود: جامعه هم درباره کودک -مجرم مسئولیت دارد. نگاهی به وضعیت بروز جرم و نقش ترک فعل‌ها و فعل‌های حکمرانی و اجتماع در جهت ایجاد شخصیت بزه‌دیده و بزهکار حائز اهمیت است و باید زمینه‌های فقر و نابرابری و منع دسترسی به آموزش و رفاه را در ارتکاب بزه ملحوظ داشت و کودک قربانی خشونت و جرم را که در وضعیت خطر بروز بزه یا ارتکاب قرار می‌گیرد در چتر حمایتی و تامینی قرار داد. دکتر کوشا در ادامه با ملاحظات علمی و فقهی پیرامون سن مسئولیت کیفری در نظام قضایی ایران تصریح کرد: پرهیز از کیفرانگاری قصاص نسبت به افراد زیر ۱۸ سال و منع مطلق اعدام افراد زیر ۱۸ سال با ملاحظه ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مور تاکید است و ملاحظات حقوق بشری باید در صدور و اجرای حکم عنایت شود.

منبع: اسکودا

نظرسنجی بازدید رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری کشور از کانون اصلاح و تربیت تهران

خدمات الکترونیک