انتخاب اعضای برخی از ارکان و کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم هیأت مدیره


به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، برخی از اعضای ارکان و کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب شدند :

نماینده کانون وکلای دادگستری گیلان در شورای اجرایی اسکودا :
دکتر محمدرضا نظری نژاد

 

نماینده کانون وکلای دادگستری گیلان در صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری :
آقای محمود پورعسکری

دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان :
آقای بهمن رمضانی

معاون اول دادستان انتظامی:
آقای ابوذر عیسی‌پور
معاون دوم دادستان انتظامی( در امور اجرای احکام) :
آقای سید مازیار کیافر

دادیاران انتظامی:
آقایان بهزاد کشاورز، میلاد فرهادی، سعید حبیبی‌نیا، اسفندیار سلمان، علی خدیو پاک ضمیر و خانم ها ریحانه فدائی ، فاطمه قیامی، فائزه بامروت، ساناز فدایی، رقیه حسین‌پور

مدیردفتر دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری گیلان :
خانم‌ها مریم درخشان سقاواز و بهار بهاری

 

دادرسان دادگاه انتظامی؛

شعبه اول: آقایان محمدرضا اسدی آذربایجانی، حمیدرضا راستاد، محمد رمضانی

شعبه دوم: آقایان امیر تقی‌پور، حمید کاظم مفخمی و خانم طاهره رحمانی

شعبه سوم: آقایان ناصر اصغری، محمدرضا اعزازی و خانم ناهیده نعمتی

شعبه چهارم: آقایان بابک عبدالصمدی موقر، محمد حاجی حاجت، امیر عباس نعیمی

مدیردفتر شعب دادگاه انتظامی؛

شعبه اول دادگاه انتظامی:
خانم‌ مستانه طوفانی (مدیردفتر) و خانم ندا قنبرپور (متصدی امور دفتری)

شعبه دوم دادگاه انتظامی:
خانم‌ مونا حمیده کامل (مدیردفتر) و خانم زهرا عنایتی (متصدی امور دفتری)

شعبه سوم دادگاه انتظامی:
خانم‌ نسرین آقایی (مدیردفتر) و خانم فرانک امانی (متصدی امور دفتری)

شعبه چهارم دادگاه انتظامی:
خانم‌ سمیرا زهرابی (مدیردفتر) و خانم سمیه پایدار (متصدی امور دفتری)

دادرسان علی البدل دادگاه انتظامی: آقایان آرش شعبانی و حامد تفرجی‌فر

کمیسیون ارزیابی شکایات انتظامی: آقایان عابد حسن‌زاده، مهیار یوسفی شارمی، محمد علوی‌پرست، مجتبی گلستانی و خانم ها خدیجه روشن‌بخش، شراره پوررجبی، کبری پورمحمدی فشالمی

کمیسیون نظارت و بازرسی:
آقایان حسین باباخانی، عبدالعظیم شاه‌کوئی، مسعود صداقت، عبدالرضا اصغری،
آرمین تذکر رضائی، امین عطایی، رحیم پیردیر رودبارکی، حمید یوسف زاده و خانم ها الهام حاجی علی نژاد، خدیجه نیکنام کمساری و لیلا رشیدی شهرستانی

نماینده کانون وکلای دادگستری گیلان در دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان:
خانم لعیا قاسمی

کمیسیون ورزش:
آقایان حمید بکاء، حمیدرضا هاشمی فرد، محمدرضا سروری، سعید پورجعفری، فرزام پروار، ابراهیم نجفی پور و خانم نسیم باقری

نظرسنجی انتخاب اعضای برخی از ارکان و کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک