انتخابات هیئت رئیسه اسکودا تجدید شد


اعضای مجمع عمومی پنجاه و یکمین همایش کانون‌های وکلای دادگستری رای به تجدید انتخابات داد.

به گزارش روابط عمومی اسکودا، در دومین روز از پنجاه و یکمین همایش کانون‌های وکلای دادگستری، با اکثریت آرای اعضای مجمع عمومی این همایش، تجدید انتخابات هیئت رئیسه اسکودا به تصویب رسید.

بر اساس آرای ماخوذه، ۸۴ نفر از اعضای مجمع عمومی به تجدید انتخابات و ۶۷ نفر به تعویق انتخابات رای دادند.

با این رای‌گیری، مقرر شد نحوه برگزاری، آگهی ثبت‌نام، زمان و مکان برگزاری این انتخابات از سوی شورای اجرایی اسکودا تعیین شود.

گفتنی است روز چهارشنبه و در اولین روز از پنجاه و یکمین همایش کانون‌های وکلای دادگستری و در پی وصول نامه دادگاه عالی انتظامی قضات در مخالفت با کاندیداتوری تعدادی از نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه اسکودا، انتخابات هیئت رئیسه اسکودا با تصویب اعضای مجمع عمومی همایش از دستور کار خارج شد‌.

خدمات الکترونیک