اطلاعیه


از همکاران محترمی که در سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۹ پرونده های معاضدتی داشته اند و پرونده مختومه شده است، درخواست می گردد نسبت به ارائه گزارش عملکرد به انضمام دادنامه های صادره در اسرع وقت به اداره معاضدت قضایی کانون اقدام نمایند.
در صورت عدم امکان مراجعه ی حضوری، ارسال گزارش و ضمائم از طریق نشانی ایمیل Prgilanbar@gmail.com یا شماره واتس آپ ۰۹۰۵۳۵۸۳۵۵۱ میسر می باشد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک