اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه


به اطلاع وکلا و کارآموزان گرامی می رساند:

بنا بر دستور هیئت مدیره محترم صندوق حمایت وکلای دادگستری ، مهلت پرداخت فیش حق بیمه دوره اول سال ١۴٠٢ تا پایان تیر ماه تمدید گردید.

خدمات الکترونیک