اطلاعیه شیوه نامه صدور پروانه داوری


با توجه به شیوه‌نامه صدور پروانه داوری مرکز توسعه حل اختلاف و ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آن که وکلای دارای ده سال سابقه را معاف از شرکت در آزمون و سابقه وکالت ۱۵ سال را معاف از مصاحبه و دوره آموزشی دانسته است، مقتضی است مراتب این امر به اطلاع کلیه اعضای کانون جهت ترغیب و تشویق اعلام تا در دوره‌های بعدی فراخوان و جذب نسبت به شرکت در آن و دریافت پروانه داوری و میانجی‌گری در صورت تمایل اقدام نمایند.

ماده ۵ شیوه‌نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تاسیس نهادهای داوری:

اعطای پروانه داوری منوط به استعفا از مناصب قضائی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و یا فعالیت در شوراهای حل اختلاف است. در مورد وکلا، سردفتران و کارشناسان، تمدید پروانه داوری منوط به تودیع پروانه وکالت، کارشناسی یا سردفتری است.

خدمات الکترونیک