اطلاعیه در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیاتی


قابل توجه همکاران محترم
آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی عملکرد سال ۹۹ برای اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) تا پایان خرداد میباشد لذا همکاران محترم میبایست مطابق قانون ، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۹۹ خود را تا پایان خرداد ماه سال جاری به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس ذیل ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند .
www.intamedia.ir
معافیت مالیاتی برای صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی در عملکرد سال ۹۹ برابر ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال سالانه تصویب شده است .
بدیهی است شرط استفاده از این معافیت ، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی میباشد .
همچنین باتوجه به ابلاغ مجدد استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ، کسانی که سابقه مالیاتی دارند میتوانند از مزایای تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۹ ) به شرح فایل پیوست در سال جاری نیز استفاده نمایند .

خدمات الکترونیک