اطلاعیه اعلام اشکالات سامانه خودکاربری الکترونیک وکلا


نظر به نامه معاون قضائی محترم دادگستری کل استان گیلان مبنی بر اعلام اشکالات و ایرادات سامانه خودکاربری الکترونیکی وکلا جهت تسهیل بهره مندی و بهینه سازی و کارآمد سازی سامانه مزبور از همکاران گرانقدر درخواستمی گردد با مراجعه به لینک https://guilanbar.ir/difficulties و تکمیل فرم مربوط موارد مرتبط را جهت انعکاس به معاونت محترم آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام نمایند.

کانون وکلای دادگستری گیلان

نظرسنجی اطلاعیه اعلام اشکالات سامانه خودکاربری الکترونیک وکلا

خدمات الکترونیک