اضافه شدن موضوعات جدید به موضوعات خودکاربری لایحه اشخاص حقیقی


اوایل تیر ماه ۱۴۰۲ بود که خبر فعال شدن ارسال لایحه از طریق خودکاربری اشخاص حقیقی در سامانه ثنا در فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش وکلاپرس، طبق وعده های پیشین مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه و به عنوان بیست و نهمین خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، امکان ارسال لایحه توسط اشخاص حقیقی در سامانه عدل ایران فراهم شد.

این خدمت که در تیر ماه ۱۴۰۲ و به مناسب هفته قوه قضائیه برا ی اشخاص حقیقی فراهم شده بود در ابتدا فقط شامل ۶ عنوان بود که عبارتند از:

اعلام پرداخت هزینه‌های قانونی

تقاضای استمهال/ درخواست مهلت

تقاضای تسریع در رسیدگی

درخواست تعیین وقت نزدیک

درخواست مطالعه پرونده

قبول نظریه کارشناس

اما با شکل گیری تغییرات جدیدی در سامانه عدل ایران موضوعات جدیدتری به موضوعات خودکاربری اشخاص حقیقی اضافه شده است که هم اکنون تعداد موضوعات به ۲۰ موضوع افزایش یافته است.

استرداد اعتراض به نظریه کارشناسی

استرداد دادخواست

استرداد دعوی

اعتراض به قرار رد دفتر

اعلام پرداخت محکوم به

اعلام پرداخت هزینه‌های قانونی

اعلام رد ترکه

اعلام عزل وکیل

اعلام فوت وکیل

اعلام گذشت

تسلیم به حکم و تقاضای تخفیف

تقاضای استمهال/ درخواست مهلت

تقاضای تسریع در رسیدگی

درخواست تعیین وقت نزدیک

درخواست وکیل تسخیری

درخواست تعیین وکیل معاضدتی

درخواست مطالعه پرونده

درخواست مهلت جهت ارائه اصول اسناد

قبول داوری

قبول نظریه کارشناس

شایان ذکر است هزینه ارسال لایحه الکترونیک بصورت حضوری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ۴۵.۰۰۰ تومان می باشد که ارائه این خدمت، از طریق خودکاربری، تنها مبلغ ۸.۰۰۰ تومان می باشد.

همچنین ذکر این نکته ضروری است که اشخاص حقیقی قادر به نوشتن و اضافه کردن هیچ گونه متنی به این لوایح نیستند و به عبارتی متن های لوایح خودکاربری از پیش تعیین شده و غیر قابل ویرایش هستند.

خدمات الکترونیک