ارائه پیشنهادات به کارگروه اصلاح مقررات صندوق حمایت وکلای دادگستری


طبق اعلام صندوق حمایت وکلای دادگستری در جهت اجرای تصمیم کارگروه بررسی و تدوین پیشنهادات اصلاحی مقررات صندوق ، از اعضای کانون وکلای دادگستری گیلان درخواست می‌شود تا نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به قانون ، آیین نامه اجرایی و اساسنامه جهت ارائه و گزارش به صندوق به نشانی ذیل ارسال نمایید:

help@guilanbar.ir

خدمات الکترونیک