آیین‌نامه تغییر محل اشتغال وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان

آیین‌نامه تغییر محل اشتغال وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان

آیین‌نامه تغییر محل اشتغال وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان


به منظور تنظیم و تدوین ضوابط و شرایط نقل و انتقال و تغییر و تعیین محل اشتغال وکلاء مستند به بند (ب) ماده ۶ و قسمت اخیر ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، آئین‌نامه زیر به شرح مواد آتی تصویب گردید تا هر گونه تعیین و تغییر محل اشتغال وکلاء، بر اساس ضوابط ذیل و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقال و انطباق شرایط متقاضی با مقررات این آئین‌نامه و تصویب نهایی هیأت‌مدیره انجام گردد.

مبحث اول – نحوه تشکیل و اداره و اختیارات کمیسیون نقل و انتقال

ماده (۱) – بررسی و تحقیق و اعلام نظر در خصوص درخواست متقاضیان انتقال با ارجاع رئیس محترم کانون به عهده کمیسیون نقل و انتقال می‌باشد.
ماده (۲) – کمیسیون نقل و انتقال که از این پس در این آئین‌نامه «کمیسیون» نامیده می‌شود در صورت ارجاع درخواستِ متقاضی نقل و انتقال حداقل هر ماه یک‌بار به منظور بررسی و انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم، تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده (۳) – تعداد اعضاء کمیسیون نقل و انتقال پنج نفر بوده که با انتخاب هیأت‌مدیره و ابلاغ رئیس محترم کانون به مدت دو سال تعیین می‌شوند. تصمیم‌گیری در کمیسیون با اکثریت آراء خواهد بود.
ماده (۴) – کمیسیون حداقل با سه عضو تشکیل جلسه خواهد داد. در این صورت تصمیم‌گیری به اتفاق آراء خواهد بود.
ماده (۵) – درخواست‌های ارجاع‌شده به کمیسیون به‌ترتیب تاریخ وصول در جلسات کمیسیون مطرح و مطابق شرایط این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهد شد. این امر مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست‌های ضروری حسب‌الارجاع رئیس کانون یا به تشخیص کمیسیون نمی‌گردد.
ماده (۶) – کمیسیون می‌تواند تحقیقات لازم را در راستای درخواست متقاضی انتقال با انتخاب مدیر داخلی کانون به احد از کارآموزان وکالت محول نماید.

مبحث دوم – شرایط پذیرش و دلایل درخواست انتقال

ماده (۷) – متقاضی انتقال باید درخواست خود را با ذکر دلایل و مستندات به ریاست کانون ارائه نماید. این درخواست باید مستند به مدارک ذیل باشد:
۱)فتوکپی پروانه وکالت
۲)فتوکپی دلایل و مستندات ضرورت انتقال
۳)فیش واریزی به مبلغ ریال به حساب کانون وکلای دادگستری گیلان که این مبلغ سالانه با تصویب هیأت‌مدیره قابل تغییر خواهد بود.
ماده (۸) – پذیرش درخواست انتقال منوط به وجود و احراز شرایط زیر است:
(۱-۸) وجود ظرفیت در شهر مورد درخواست انتقال (مقصد) و این‌که در شهر محل اشتغال متقاضی (مبدأ) به تعداد لازم، وکلاء واجد شرایط به کار وکالت اشتغال داشته باشند. تشخیص این امر با هیأت‌مدیره کانون است.
(۲-۸) وکیل متقاضی انتقال باید در شهر محل اشتغال خود فعالیت وکالتی مؤثر داشته باشد و دفتر وکالت او در محل اشتغال دایر و فعال باشد.
(۳-۸) حداقل سابقه وکالت لازم برای پذیرش درخواست انتقال دائم به مرکز استان ۵ سال و سایر شهرستان‌ها ۳ سال تمام از تاریخ صدور پروانه وکالت پایه یک است.
(۴-۸) نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظامی درجه چهار و بالاتر و نداشتن محکومیت انتظامی قطعی به‌جهت تخلف موضوع ماده (۶) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶
تبصره: پس از سپری شدن ۲ سال از تاریخ پایان اجرای محکومیت‌های درجه ۴ و بالاتر و هم‌چنین پایان اجرای محکومیت موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۷۶ برای دفعه اول، پذیرش درخواست انتقالی با احراز سایر شرایط بلامانع است.
ماده (۹) – پس از اظهار نظر کمیسیون، اتخاذ تصمیم نهائی در خصوص پذیرش درخواست انتقالی با هیأت‌مدیره خواهد بود که موارد ذیل در اتخاذ تصمیم مؤثر است:
۱.نداشتن محکومیت انتظامی
۲.همکاری با ارکان و کمیسیون‌های کانون
۳.همکاری و حضور در فعالیت‌های جمعی کانون
۴.نحوه فعالیت در وکالت‌های معاضدتی و تسخیری
۵.درج مقالات علمی در مجله کانون و داشتن تألیفات معتبر حقوقی
۶.همیاری و کمک‌های مالی به کانون
۷.ارائه خدمات آموزش و پژوهشی در امور مرتبط با کارآموزان وکالت و امر وکالت
۸.فعالیت مؤثر در امور رفاهی و خدماتی وکلاء
تبصره: ارزش‌گذاری و تأثیر هریک از موارد فوق به تشخیص هیأت مدیره کانون خواهد بود.
ماده (۱۰) – در موارد ذیل، به تشخیص هیأت مدیره و احراز دلایل موجهه، شرط مدت انتقال پیش‌بینی‌شده در بند سوم ماده ۸ این آئین‌نامه، برای متقاضی انتقال الزامی نیست:
(۱-۱۰) بانوان وکیل متأهل که دارای فرزند صغیر هستند به محل اشتغال دائمی همسر
(۲-۱۰) تقاضای انتقال وکلایی که همسر، پدر یا مادر آنان وکیل دادگستری هستند به محل اشتغال آنان
تبصره ۱: استفاده از مزیت مقرر صرفا شامل یک فرزند می‌شود.
(۳-۱۰) استخدام و اشتغال تمام‌وقت به عنوان عضو هیأت علمی یکی از دانشکده‌های حقوق مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات
تبصره ۲: در صورت انتفاء رابطه زوجیت، تقاضای هر یک از زوجین برای بازگشت به محل اشتغال سابق پذیرفته خواهد شد.
ماده (۱۱) – در موارد ذیل، به تشخیص هیأت‌مدیره و احراز دلائل موجهه، بدون لزوم رعایت شرط مدت انتقال پس از احراز سایر شرایط با درخواست انتقال به صورت موقت موافقت خواهد شد.
۱-چنانچه همسر دائمی وکیل از مستخدمین ادارات و سازمان‌های دولتی یا نهادهای عمومی و وابسته به آنها باشد، به‌تبع همسر و با ارائه حکم کارگزینی به محل خدمت همسر حداکثر برای مدت دو سال
۲-دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای انتقال به شهر محل تحصیل به مدت حداکثر دو سال برای مقطع کارشناسی ارشد و ۴ سال برای مقطع دکتری
۳-وکلایی که خود یا افراد تحت تکفل ایشان دچار بیماری صعب‌العلاج باشند و لزوما باید در شهر مورد تقاضا تحت معالجه و مراقبت باشند، به صورت موقت و صرفا برای دوره درمان به تشخیص پزشک معتمد کانون
ماده (۱۲) – متقاضی انتقال از کانون‌های دیگر به کانون گیلان، مکلف است موافقت کانون مبدأ را به ضمیمه تقاضای انتقال ارائه نماید. کمیسیون در صورت ارجاع رئیس کانون پس از تشکیل پرونده و تکمیل آن، درخواست وی را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت‌مدیره ارسال می‌نماید.
ماده (۱۳) – این آئین‌نامه نسبت به کسانی که قبلا تقاضای انتقال داده‌اند نیز لازم‌الاجرا خواهد بود. این آئین‌نامه مشتمل بر دو مبحث و ۱۳ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان به اکثریت آراء تصویب و جایگزین مصوبات قبلی شد.

خدمات الکترونیک