آگهی ثبت نام پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری گیلان


آگهی ثبت نام پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری گیلان در آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۱۴۰۱ (نوبت پذیرش ۱۴۰۰)

از کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۱۴۰۱ (نوبت پذیرش ۱۴۰۰) که حد نصاب لازم جهت قبولی در آزمون را کسب نموده اند، دعوت می گردد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ با مراجعه به سایت کانون وکلای دادگستری گیلان به نشانی www.guilanbar.ir و بخش خدمات الکترونیک نسبت به تکمیل فرم ها و بارگزاری مستندات اعلامی جهت ثبت نام اقدام نمایند.

شایان ذکر است برنامه زمانی جهت مراجعه ی حضوری بمنظور احراز هویت و تطبیق مدارک و مستندات ابرازی و انجام استعلامات متعاقبا اعلام خواهد شد.

کانون وکلای دادگستری گیلان

نظرسنجی آگهی ثبت نام پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک