آئین بدرقه کاروان ورزشی کانون وکلای دادگستری گیلان

آئین بدرقه کاروان ورزشی کانون وکلای دادگستری گیلان

آئین بدرقه کاروان ورزشی کانون وکلای دادگستری گیلان


آئین بدرقه کاروان ورزشی کانون وکلای دادگستری گیلان بمنظور شرکت در شـشمین المپـیاد ورزشی کانون های وکلای دادگستری ایران

با حضور هیات مدیره، اعضای کمیسیون ورزش، ورزشکاران، کادر فنی، مربیان و سرپرستان تیم های اعزامی

حضور سبز عموم همکاران محترم در این مراسم مغتنم است.

زمان: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ساعت ۱۳

مکان: سالن همایش کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک