فرم قبول وکالت تسخیری ۱۳۹۹

"الزامی" indicates required fields

فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, jpeg, Max. file size: 1 MB, Max. files: 1.
  فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, jpeg, pdf, Max. file size: 5 MB, Max. files: 1.
   فایل ها را به اینجا بکشید
   Accepted file types: jpg, jpeg, pdf, Max. file size: 5 MB, Max. files: 1.
    لطفا بوسیله موس در کامپیوتر و یا تاچ در تلفن های همراه نسبت به درج امضا الکترونیک در کادر ذیل اقدام نمایید.
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
    خدمات الکترونیک