هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ به اتفاق آرا آئین نامه ابلاغی اخیر قوه قضائیه را قابل اجرا ندانست

آئین نامه ابلاغی اخیر قوه قضائیه

آئین نامه ابلاغی اخیر قوه قضائیه


آئین نامه ابلاغی اخیر قوه قضائیه
نظرسنجی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ به اتفاق آرا آئین نامه ابلاغی اخیر قوه قضائیه را قابل اجرا ندانست

خدمات الکترونیک