پاسخ استعلام اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جنین دختر

پاسخ استعلام اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جنین دختر

پاسخ استعلام اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جنین دختر


اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلام «پرداخت تفاوت دیه جنین دختر تا دیه کامل» پاسخ داد که بر اساس یکسان‌سازی دیه زن و مرد و با عنایت به اطلاق این تبصره، باید معادل تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.

از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در متن کامل استعلام‌های مطرح شده آمده است: آیا بند «ج» ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر این‌که دیه جنین پسر کامل و دیه جنین دختر نصف آن است، مشمول تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی است و در صورت وقوع جنایات که مجنی‌علیه جنین دختر است، تفاوت دیه تا دیه کامل از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؟

پاسخ‌های ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی این است که :‌ «با توجه به فلسفه وضع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر یکسان‌سازی دیه زن و مرد و با عنایت به اطلاق این تبصره، باید معادل تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده است تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.»

اداره کل حقوقی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا دادگاه برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به صرف تقاضای قرار تأمین خواسته با استناد به اسناد تجاری واخواست شده مکلف به صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است و یا آن که صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صرفا در صورتی امکان دارد که مطابق ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در خصوص خواسته نیز اقامه دعوا شده باشد؟» اعلام کرد:

«اولاً، ماده ۲۹۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با عنایت به مواد ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نافی درخواست تأمین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛ زیرا مقررات این قانون مؤخر بر قانون تجارت و آخرین اراده مقنن در فرض سؤال است.»

«ثانیاً، برابر بند «ج» ماده ۱۰۸ یادشده، امکان درخواست تأمین خواسته در مورد سند تجاری واخواست شده پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی وجود دارد.»

_

منبع: ایرنا

 

نظرسنجی پاسخ استعلام اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جنین دختر

خدمات الکترونیک