24 آبان روز کتاب و کتابخوانی


«من همیشه تصور کرده ام که بهشت نوعی کتابخانه خواهد بود.»

– خورخه لوئیس بورخس ( نویسنده، شاعر و مترجم آرژانتینی)

کانون وکلای دادگستری گیلان ۲۴ آبان؛ روز ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و افزایش آگاهی های عمومی جامعه در جهت نیل به فرزانگی و سعادت را گرامی می دارد.

۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی

خدمات الکترونیک