🟡 رونمایی از پوستر هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع

رونمایی از پوستر هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری

رونمایی از پوستر هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری


 

🟡 رونمایی از پوستر هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع

▪️ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱

نظرسنجی رونمایی از پوستر هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع

خدمات الکترونیک