گزارش تصویری نشست فوق العاده مجمع عمومی کانون وکلای گیلان ۱۴۰۱/۲/۱۵

🔹گزارش تصویری نشست فوق العاده مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

مورخ: ۱۴۰۱/۲/۱۵

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک