گزارش تصویری جلسه معارفه و توجیهی گروه دوم کارآموزان پذیرفته شده آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان

گزارش تصویری جلسه معارفه و توجیهی گروه دوم کارآموزان پذیرفته شده آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان

گزارش تصویری جلسه معارفه و توجیهی گروه دوم کارآموزان پذیرفته شده آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک