گزارش تصویری برگزاری آزمون اختبار کارآموزان وکالت ورودی سال ۱۳۹۸

آزمون کتبی اختبار کارآموزان ورودی سال ۱۳۹۸ پس از ۱۸ ماه کارآموزی از ۱۱ تا ۱۳ خرداد ماه در دانشگاه گیلان برگزار گردید.
آزمون شفاهی اختبار در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۷ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک