گزارش ایرادسخنرانی بهمن حیدری نژاد درتحلیف کارآموزان وکالت ورودی۹۸


جناب آقای بهمن حیدری نژاد

رئیس کمیسیون کارآموزی شماره ۱

“یک وکیل موفق، وکیلی است که هرگز کارآموزی را کنار نگذارده و اخلاق و دانش اوست که در حوزه کارآموزی ارزشگذاری می‌شود.”

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، مراسم تحلیف کارآموزان وکالت ورودی ۱۳۹۸ در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار گردید .آقای حیدری نژاد در آغاز سخنان خود، به گوهر کارآموزی اشاره داشت و چنین گفت: «دوره کارآموزی زیباترین و طولانی‌ترین وظیفه‌ای است که داریم. این دوره، فرصتی است که وکیل سرپرست، تجربیات چندین ساله خود را در اختیار کارآموز تشنه علم و وکالت قرار می‌دهد و خطارفته‌های خود را به عنوان تجربیات گرانبها در اختیار کارآموز می‌گذارد. این دوره، دوره یادگیری است. به هر حال زمانی فرا می‌رسد که دوره کارآموزی به درجه وکالت پایه یک نائل می‌شود اما دوره کارآموزی به پایان نمی‌رسد، چرا که یک وکیل همواره در حال یادگیری و فراگیری بوده و لذت فراگیری همواره همراه وکیل است. یک وکیل موفق وکیلی است که هرگز کارآموزی را گنار نگذارده و اخلاق و دانش اوست که در حوزه کارآموزی ارزشگذاری می‌شود.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، ایشان در ادامه به ویژگی مهم دیگر کارآموز یعنی پویایی و پویندگی اشاره و اذعان داشت دوره کارآموزی اساس و بنیان زندگی حرفه‌ای یک وکیل است و افزود: «اکنون که شما بعد از طی مراحل مختلف کارآموزی به عنوان وکلای پایه یک دادگستری به جامعه وکالت معرفی می‌شوید، بکوشید آنچه را که طی این دوران طلایی یاد گرفته‌اید، خوب به خاطر بسپارید، هرگز به داشته‌ها و آموخته‌ها و یافته‌های خود بسنده نکنید، همچنان خود را در مسیر یادگیری قرار دهید. دوره کارآموزی واقعی شما، از امروز آغاز می‌شود. هر یک از شما معرف جایگاه رفیع کانون وکلای  دادگستری گیلان زمین هستید. باید بتوانیددر این مسیر، معرفین شایسته‌ای باشید. وکیل موفق کسی است که اخلاق حرفه‌ای را با دانش حرفه‌ای درآمیزد و هرگز خود را به مادیات و وسوسه‌های مادی نامشروع نفروشد. تنها در این صورت است که به خواسته‌های مادی و معنوی مشروع خود خواهید رسید. از درآمیزی دانش حرفه‌ای و اخلاق حرفه‌ای، فن وکالت به وجود می‌آید. امانتداری، رازداری، جنگندگی در کنار دانش‌ورزی همراه با تسلط بر زبان و قانون و تفسیر آن است که یک وکیل موفق را به جامعه خواهد شناساند. بر شماست که در فعالیت‌های اجتماعی کانون، شرکت فعال داشته باشید. نشریات کانون را مطالعه کرده و برداشتهای خود را بدان بیافزائید. در استحضار از قوانین و نظریات مشورتی و قوانین جدید به‌روز باشید. در کار خود نظم داشته و آن را سرلوحه کار خود قرار دهید. در هر جلسه‌ای که شرکت می‌کنید، با تسلط بر محتویات پرونده و قوانین حاکم بر موضوع دعوا حاضر شوید تا محاکم روی این ویژگی شما درنگ داشته باشند.
ایشان در خاتمه، با خواندن شعری از حافظ که مصداق احوال کارآموزان بود، سخنان خود را پایان داد:
روزِ هجران و شبِ فُرقَتِ یار آخر شد / زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد
آن همه ناز و تَنَعُّم که خزان می‌فرمود /  عاقبت در قدمِ بادِ بهار آخر شد
شُکرِ ایزد که به اقبالِ کُلَه گوشۀ گُل /  نخوتِ بادِ دی و شوکتِ خار آخر شد
صبحِ امّید که بُد معتکفِ پردۀ غیب /  گو برون آی که کارِ شبِ تار آخر شد
آن پریشانیِ شب‌هایِ دراز و غمِ دل /  همه در سایۀ گیسویِ نگار آخر شد
باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز / قصۀ غصه که در دولتِ یار آخر شد
ساقیا لطف نمودی قدحت پُر مِی باد / که به تدبیرِ تو تشویشِ خُمار آخر شد
در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را / شُکرْ کان محنتِ بی‌حدّ و شمار آخر شد

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک