کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار می‌کند


برنامه‌ی زنده (لایو اینستاگرام)

موضوع :
“مقررات ارسال اظهارنامه مالیاتی و فرم تبصره ماده ۱۰۰”

با حضور :
مرتضی حبیب زاده
پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
مدرس و مشاور مالیاتی

زمان :
دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۳
ساعت ۲۱

در صفحه رسمی اینستاگرام کانون وکلای دادگستری گیلان

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک