کشف ۱۱۴ دستگاه ماینر قاچاق از شرکت خصوصی در گیلان


مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: پرونده نگهداری ۱۱۴ دستگاه ماینر قاچاق در یکی از شعبات بدوی رشت رسیدگی شد.

مرتضی امینی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: این گزارش را ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از این شرکت تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.

خدمات الکترونیک