کانون وکلا قربانی جنگ رسانه ای


 

محمود پورعسکری
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی نوشت :

*کانون وکلا قربانی جنگ رسانه ای *

آنچه امروزه در رابطه با کارکرد کانونهای وکلای دادگستری به عنوان نهاد مدنی مدافع حقوق شهروندان در حال وقوع است، جنگ روانی با اهرم رسانه است که عمدتاً توسط افراد و نهادهائی خارج از صنف با اهدافِ از پیش تعیین شده در جهت بی اعتبار جلوه دادن این صنف نزد افکار عمومی انجام می شود .
در غیاب برنامه و سیاست رسانه ایِ روشنِ صنفی که قادر به انعکاس مطلوب، به موقع و مناسبِ فعالیتها، مواضع و عملکرد نهاد وکالت در ارائه خدمات عمومی به ویژه خدمات عام المنفعه باشد، امروزه مشاهده می شود عرصه و محافل رسانه های غالباً تأثیرگذار داخلی و تریبون رسانه ملی- که عمدتاً از بودجه عمومی نیز ارتزاق می کنند- به وسیله ای برای تضعیف،تخریب و تخدیش وجهه کانونهای وکلای دادگستری، بدون رعایت اخلاق حرفه ای تبدیل شده است در حالی که وکلای مدافع از حیث خدماتی که در جهت احیای حقوق عامه به عنوان رکن اصلی تحقق عدالت در جامعه ارائه می نمایند الگوئی برای سایر مشاغل می باشند متأسفانه به سبب ضعف در عملکرد رسانه ای ، کارکرد و اقدامات مؤثر و اساسیِ فعالین این حرفه ی شریف و مقدس آنطور که شایسته و بایسته است به افکار عمومی مخابره نمی شود به نحوی که خیل عظیمی از شهروندان و حتی مسئولین از خدمات عمومی و عام المنفعه وکلا و کانونهای متبوع شان بی اطلاع اند .
در غیاب تیم رسانه ایِ قوی متشکل از افراد متخصص ، فعال و آموزش دیده در حوزه ی رسانه ، ملاحظه می شود اتفاقات و وقایع مربوط به نهاد وکالت توسط افراد و نهادهایی خارج از صنف با خوانش و روایتی کاملاً غیرواقعی و نادرست، به جامعه و افکار عمومی مخابره می شود و مدیران نهاد وکالت قادر به ایفای نقش مؤثر در تحلیل و انعکاسِ به موقع و روایت صحیح از وقایع نیستند و این ضعف بزرگ در تولید ، پردازش و تبادل اخبار درست از وقایع مرتبط با صنف، عملاً زمینه را برای غالب کردن روایت نادرست و تکرار هجمه های سیل وار رسانه ای فراهم کرده است که در مواقع حساس، تبدیل به بحران های خبری در رسانه ها شده و نهاد وکالت را با چالش های جدی مواجه نموده است .
در دنیایی که به سرعت شاهد تغییراتی در عرصه رسانه، تحت تأثیر فناوری های نوین و عمدتاً مجازی هستیم و منابع خبری و رسانه ای آحاد جامعه توسعه پیدا کرده است ، ارزش گذاری و اهمیت قائل شدن برای حوزه رسانه ، شناخت شیوه های حرفه ایِ نوین ، استفاده درست و مناسب از ابزار ارتباطی مؤثر رسانه ها ، ارتباط مطلوب و مناسب با رسانه های رسمی ، معتبر و تأثیرگذار ضرورتی انکارناپذیر و مستلزم تغییر رفتار از طریق برداشتن گام های اساسی و مهم در این زمینه است . هر چه فضای تعامل و ارتباط با اصحاب رسانه بیشتر شود به همان نسبت اخبار صحیح از عملکرد واقعی کانونهای وکلای دادگستری به مخاطبان منتقل می شود و سکانداری اطلاع رسانی اخبار و وقایع در اختیار کانونها خواهد بود .
با وجود اینکه در طی سنوات گذشته در مجامع عمومی و سالانه مدیران نهاد وکالت ، به کرات، به مشکلات و معضلات بنیادی و ضعف عمکلرد در حوزه رسانه پرداخته و اذعان شده اما متأسفانه تاکنون گام اساسی و متناسب، برای تدوین برنامه و سیاست رسانه ایِ مشخص برداشته نشده است تا جائیکه وضعیت امروز کانونها در حوزه رسانه تبدیل به چالش و بحران جدی شده است و هر زمان که مواجه با هجمه رسانه ای می شویم، رسانه ای برای پناه بردن به آن برای دفاع از مواضع به حقِّ کانونهای وکلا نداریم از این رو به نظر می رسد تشکیل تیم و اتاق فکر رسانه ای قوی با جذب و به کارگیری افراد متخصص و مؤثر در عرصه خبر و رسانه بمنظور سیاست گذاری، ساماندهی اخبار و اطلاعات ، اطلاع رسانی سریع و شفاف سازی ، تولید محتوی از عملکرد سازمانی بر مبنای سیاستها در مواقع فوری و اضطراری، انتشار منسجم و سریع از طریق پایگاه های خبری کانونها و سپس ارسال آن برای خبرگزاری های تأثیرگذار و پر مخاطب و بهبود روند تعامل و برقرای ارتباطات درون و بیرون سازمانی با رسانه ها ، ضرورت هائی ست که به قید فوریت و لاجرم می بایست در اولویت تصمیم گیری مدیران نهاد وکالت در سطح کلان قرار گیرد.
در وضعیت موجود، روابط عمومی کانون های وکلای سراسر کشور عمدتاً بدون استراتژی و برنامه ی مشخص فعالیت می کنند و توانائی و اقتدار کافی در برقراری ارتباط مؤثر و مطلوب با اصحاب رسانه را ندارند در این راستا برگزاری دوره های آموزشی در زمینه اطلاع رسانی و پویا کردن فعالیت مسئولین روابط عمومی کانونها، تخصیص منابع مالی مورد نیاز در جهت ارتقای سطح کیفی محتواهای تولیدی و نظارت و تلاش مناسب بر ترغیب همکاران به فعالیت در فضای مجازی و بستر شبکه های فراگیر اجتماعی و ساماندهی آنها ، از جمله ابزارها و اهرم هائی ست که می تواند در خروج کانونها از موقعیت ضعف و بحران رسانه ایِ کنونی که در آن قرار دارند، مؤثر واقع شود .

 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک