چهلمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران( اسکودا) برگزار شد


چهلمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران( اسکودا) در تاریخهای ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰ به میزبانی کانون وکلای دادگستری بوشهر برگزار گردید. 

در نشست نوبت عصر روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه، انجام و پس از گردآوری و شمارش آرا نتایج بدین شرح مشخص شد: 


دکتر جعفرکوشا به عنوان ریاست اتحادیه، دکتر ابراهیم کیانی هرچگانی به عنوان نایب رئیس اول، دکتر محمود حبیبی به عنوان نایب رئیس دوم، آقای محمد صابونچی ذوالفقاری به عنوان بازرس اصلی و آقای علی حامد توسلی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

 در نشست صبح روز ۲۷ آبان ماه، مصوب گردید دروس متون فقه و حقوق اساسی به منابع آزمون وکالت اضافه شود. 

 سقف خواسته دعاوی مالی برای کارآموزان وکالت تا پنج میلیارد ریال افزایش یافت. 

خدمات الکترونیک