پوستر چهلمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)


چهلمین همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به میزبانی کانون محتشم بوشهر در تاریخ ۲۶ لغایت ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰ در شهر بوشهر برگزار و بیانیه زیر که حاوی دیدگاههای هیأت عمومی است صادر گردید:
۱. اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برانگیخته از اراده کانونهای وکلای دادگستری و نماد وحدت و یک پارچگی به پشتوانه توان علمی و جایگاه وکلای دادگستری در جهت صیانت و دفاع از حقوق عامه و پاسداری از استقلال کانونها و حمایت از وکلای دادگستری در موضع دفاع تأسیس که همدوش با قضات شریف در تحقق دادرسی عادلانه تلاش می نمایند. عدالت محوری، مبارزه با ظلم، استیفای حقوق مظلوم و پاسداری از حقوق ملت را وجهه همت خود قرار داده، پایبندی خود را به آن مجدداً اعلام می نماید.
۲. پراکندگی در فرایند تصویب پاره ای از طرحها و لوایح و آیین نامهها بدون توجه به اصول قانون اساسی و نیازهای منطبق با واقعیت جامعه در روند تصویب آنها، بدون جلب نظر کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و نظریات صاحب نظران، اساتید دانشگاه و کارشناسان و وکلای دادگستری دلالت بر آن دارد که تصویب آنها خارج از مدار قانونی صورت پذیرفته است. انتظار آن است تا شورای محترم نگهبان ضمن امعان نظر و بازنگری در طرح تسهیل که مبین نفی نحوه انتخاب شایستگان است دغدغههای دلسوزان به نظام حقوقی را تشفی بخشیده، موجبات تصویب قانون در مدار قانونی آن را میسر سازند تا از خسرانی که آثار آن متوجه حقوق ملت خواهد شد اجتناب گردد.
۳. به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، کارآموزی و تعیین شرایط و ضوابط پذیرش و آموزش کارآموزان وکالت را کانونهای وکلای دادگستری عهده دار هستند. هیأت عمومی به منظور رعایت قواعد متناسب با نیاز روز جامعه در تصمیم اخیر خود ضمن تأکید بر ماده ۱ قانون مزبور این موارد را مدنظر قرار داده توجه داوطلبان را به مطالعه بیشتر حقوق عمومی و منابع فقهی معطوف و در تصمیمات متخذه از هر گونه فرایندی که منافی حقوق عامه مردم و داوطلبان مشتاق به کسب منصب شریف وکالت باشند ممانعت بعمل خواهد آورد.
۴. ضمن ابراز تأسف از وضعیت ناگوار معیشتی قشر عظیمی از آحاد جامعه و در راستای مطالبه گری حقوق ملت و تأکید بر رعایت آن توجه نهادهای تصمیم گیرنده را نسبت به اتخاذ تدابیر لازم و متناسب با امکانات، نیازمندیها، حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان نابرخوردار و آسیب پذیر جامعه از امکانات رفاهی على الخصوص توجه به مشکلات معیشتی که من جمله از سوءمدیریت و عدم بهره گیری از توان دلسوزان و مدیران لایق و متخصص منشأ گرفته را اعلام می نماید. انتظار آن است که گفتار به عمل تبدیل اقدامات لازم در خصوص تأمین نیازمندیهای معیشتی و اقتصادی قشر آسیب پذیر در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم آید.
۵. هیأت عمومی ضمن تأکید بر رعایت قانون اساسی و اقدامات قانونی، دادخواهی را از حقوق مسلم آحاد جامعه میداند. در این راستا فراهم شدن موجبات دادرسی عادلانه جهت رفع تضییقات صورت گرفته نسبت به افرادی که بر اثر فعل یا نظر و گفتار خود تحت تعقیب مراجع صالحه قرار گرفته اند، از مسئولان مربوطه على الخصوص قوه قضاییه انتظار دارد تا موجبات استخلاص آنان را فراهم نماید.
۶. هیأت عمومی ضمن تشکر از میهمان نوازی کانون محترم بوشهر، هیأت مدیره و هیأت اجرایی و همه عزیزانی که در راستای برگزاری همایش منشأ خدمت و اثر بوده اند، محل برگزاری همایش بعدی اتحادیه را کانون وکلای دادگستری همدان تعیین نمودند.
روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

خدمات الکترونیک