پوسترشصت ونهمین سالروزاستقلال کانون وکلای دادگستری وروز وکیل مدافع


🔵رونمایی از پوستر شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع – ۷ اسفند ماه ۱۴۰۰

🌐روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

خدمات الکترونیک