پنجمین صورتجلسه هیات نظارت بر دوازدهمین انتخابات هیات مدیره


پنجمین جلسه هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ در محل کانون تشکیل گردید.

با توجه به انصراف دو نفر از کاندیداهای انتخابات به نام های آقای ابراهیم نجفی‌پور که طی نامه شماره ۴۷۵۹/ و/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ و آقای محمد امانی طی نامه شماره ۴۵۰۵/ و/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به دفتر کانون واصل گردید، بدینوسیله مراتب انصراف نامبردگان به تأیید هیأت نظارت رسید.
مقرر گردید در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون، اعلام شود که از بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی، هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رأی‌گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است.
ضمنا یادآوری می‌شود پیرو آگهی انتخابات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴، حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی ندهند ساقط است.

 

کانون وکلای دادگستری گیلان

نظرسنجی پنجمین صورتجلسه هیات نظارت بر دوازدهمین انتخابات هیات مدیره

خدمات الکترونیک