نظریه شورای نگهبان راجع به مسئولیت راهن و ضامن در ورشکستگی


پاسخ شورای نگهبان به هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه

“مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفا شامل دین مستقر است مسئولیت ضامن در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.”

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک