وکلا برای مخاطبان خود که به سه گروه تقسیم بندی شده اند، یعنی وکلا، مردم و حکومت برنامه ی مدونی ندارند

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


دکتر محسن برهانی وکیل و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در سی و هفتمین نشست هیات عمومی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: امروزه با جمعی از وکلای ناامید مواجهیم که به خاطر نگفته هایمان و ننوشته هایمان باعث شده در سراشیبی قرار بگیریم.

وی ادامه داد: ما به عنوان کهن ترین نهاد مدنی برای ارتباط با مخاطب دو ابزار بیشتر نداریم؛ گفتن و نوشتن و لازم است وکلا از مخاطبان و ابزارهایی که در اختیار دارند و سرمایه هایشان بهتر استفاده کنند.

برهانی ادامه داد: بلائی که امروز بر سر وکلا آورده اند، زمانی بر سر سردفتران آوردند.
وی با اشاره به اینکه اکثریت نخبگان ما در عرصه کانون ها هستند ، افزود: آیا واقعا کانون ها توانسته اند تجمیع نخبگان کنند؟!

وی ادامه داد: سال گذشته که بحث آیین نامه پیش آمد، دیدیم که برای اولین‌بار جمع کثیری از دانشگاهیان و حقوقدانان به دفاع کانون وکلا آمدند، اما آیا ما این تجمیع را در همه عرصه ها داشته ایم و از داشته ها و ظرفیت هایمان استفاده کرده ایم؟!

وی در پایان افزود: ما به جای اینکه به معرفی جایگاه صنف خود بپرداریم همیشه درگیر پاسخ و واکنش به دیگران و هجمه ها هستیم و این رویه باید جای خود را به تبیین جایگاه وکالت بدهد.

روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

خدمات الکترونیک