هیأت عمومی فوق‌العاده اسکودا امروز تشکیل جلسه خواهد داد


پس از برگزاری دو جلسه فوق‌العاده هیأت عمومی اسکودا طی دو ماه اخیر، امروز مدیران نهاد وکالت در پی درخواست ده کانون وکلا در نشستی یک روزه به موضوع وحدت رویه در تعامل با هیأت تحقیق و تفحص مجلس خواهند پرداخت.

سه دستور جلسه این نشست فوق‌العاده به شرح زیر اعلام شده است:

– پذیرش یا رد درخواست استقرار هیات در محل کانون

– تعیین حدود و ثغور اطلاعات و اسناد درخواستی

– اجازه دسترسی به پرونده های شخصی وکلا و کارآموزان

۲۴ آبان ۱۴۰۲ نیز هیأت عمومی عادی اسکودا با دستور کار مهم انتخاب رئیس، نواب رئیس و بازرسان اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در جزیره کیش تشکیل خواهد شد. / وکلاپرس

خدمات الکترونیک