همایش مسائل حقوقی و ثبتی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

همایش مسائل حقوقی و ثبتی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

همایش مسائل حقوقی و ثبتی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی


کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار می کند: «مسائل حقوقی و ثبتی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی»

سخنران: آقای حامد قلی پور
معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان
پژوهشگر دکترای فقه و حقوق خصوصی

زمان پنج شنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۲
ساعت ۹/۳۰ لغایت ۱۳/۳۰
مکان سالن همایش های کانون وکلای دادگستری گیلان

شرکت در این دوره برای عموم وکلا آزاد، رایگان و نیازمند ثبت نام است.

خدمات الکترونیک