همایش حقوق بشر و حق دفاع کانون وکلای دادگستری استان قم

قابل توجه وکلاء و کارآموزان محترم وکالت
کانون وکلای دادگستری قم در نظر دارد، همایش علمی – پژوهشی را با عنوان حقوق بشر و حق دفاع در راستای ارتقاء سطح علمی، تبیین، شناسایی و افزایش آگاهی نسبت به حرفه مقدس وکالت و اصول دفاع از منظر حقوق بشر برگزار نماید. لذا از اعضای محترم علاقمند دعوت می گردد، مقالات خود را در محورهای موضوع همایش به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند.
مهلت ارسال چکیده ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ الی ۳۰/۷/۱۴۰۱
مهلت ارسال مقالات ۱۵/۱۰/۱۴۰۱
آدرس پست الکترونیکی همایش: Hoghoogh.bashar@yahoo.com
آدرس ارسال مقالات: قم،خیابان شهید لواسانی(ساحلی)، نبش کوی ۲۱، پلاک ۱۹۵، کانون وکلای دادگستری قم
محورهای موضوعی همایش:
•ماهیت و چیستی حق دفاع
•موازین حقوق بشر و تاثیرات آن بر دادرسی منصفانه
•قانون اساسی و حق های قضایی (دادخواهی و حق داشتن وکیل)
•نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و حق های قضایی
•حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه
•اصول نانوشته در تحقق حق دفاع در قانون اساسی
•جایگاه حقوق بشر در ارتقای حقوق شهروندی و اصل دفاع
•راهکارهای توسعه موازین حقوق بشر در امر دفاع
•مطالعات تطبیقی حقوق بشر و حق دفاع
•جایگاه کانون وکلا در ارتقاء حق های قضایی
•استقلال وکیل و دادرسی منصفانه در سایه حقوق بشر
•رویه قضایی و چشم‌اندازهای تحقق حقوق بشر در امر دفاع
•حق امنیت شغلی و اقتصادی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای حمایت از آن
•حق برابری و تساوی مندرج در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و روش های تضمین اجرای آن

همایش حقوق بشر و حق دفاع کانون وکلای دادگستری استان قم

خدمات الکترونیک