همایش «تشریح و توضیح در خصوص نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و چگونگی استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم»

همایش «تشریح و توضیح در خصوص نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و چگونگی استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم»

همایش «تشریح و توضیح در خصوص نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و چگونگی استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم»


کمیسیون مالیاتی کانون وکلای دادگستری گیلان با همکاری کمیسیون آموزش برگزار می کند:
«تشریح و توضیح در خصوص نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و چگونگی استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم»

سخنران: آقای مهدی سماک جلالی
-ممیزکل اسبق مالیاتی
-مدرس قانون مالیاتهای مستقیم
-مشاور و مدیر مالی شرکتها و دانشگاههای استان
-عضو اسبق هیات بند”۳”ماده ۹۷قانون مالیاتهای مستقیم

زمان: ۱۸ خردادماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۲ ظهر
مکان: سالن همایش کانون وکلای دادگستری گیلان

شرکت برای عموم وکلا آزاد است.

خدمات الکترونیک