هشتمین جلسه هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره هیات مدیره

هشتمین جلسه هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ درمحل کانون وکلای دادگستری گیلان با حضور امضاءکنندگان ذیل تشکیل گردید.

با انقضای مدت قانونی مقرر برای اعتراض نسبت به نحوه برگزاری انتخابات و با وصول یک فقره اعتراض مکتوب از سوی جناب جعفر دوستی‌زاد و طرح آن در هیأت نظارت و بررسی ایرادات مطروحه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

ایرادات مشارالیه در سه بند مطرح گردیده است که ضمن طرح ایراد، پاسخ هیأت نظارت در ذیل آن خواهد آمد.

۱.ایراد اول شاکی نسبت به تمدید زمان انتخابات از ساعت ۱۵ لغایت ۱۶ بوده است که آن را خلاف ماده ۱۵ آئین‌نامه دانسته‌اند.

هیأت نظارت این ایراد را بنا به دلایل آتی مردود می‌داند.

صرف نظر از اینکه در ماده مزبور صراحتی بر ممنوعیت چنین اقدامی ملاحظه نمی‌گردد، به لحاظ افزایش قابل توجه تعداد همکاران شرکت‌کننده در انتخابات نسبت به دوره‌های قبل (که ۶۵۰ نفر مبادرت به رأی دادن نمودند) هم‌چنین تقاضای همکاران وکیل و نیز ترافیک مسیر دسترسی به محل برگزاری انتخابات (به لحاظ وقوع در مسیر پرترافیک رشت به انزلی) و با هدف شرکت تمامی همکارانی که در انتظار رأی دادن بودند و به روال تمامی انتخابات که برگزارکنندگان خود را مکلف به فراهم آوردن زمینه شرکت تمامی رأی‌دهندگان می‌دانند، و توجها به این موضوع که عدم تمدید مدت، موجب عدم شرکت برخی همکاران می‌شد که با معاذیر موجه، موفق به شرکت در انتخابات تا ساعت ۱۵ نگردیده بودند، هیأت نظارت، انتخابات را تا ساعت ۱۶ تمدید نمود. از سوی دیگر تمدید مزبور بدون تبعیض بین همکاران و نیز کاندیداهای محترم صورت گرفته است لذا هیأت نظارت ایراد ایشان را وارد نمی‌داند.

۲.ایراد دوم شاکی، غیرقانونی دانستن تمدید پروانه همکاران و ممهور نمودن و امضای ریاست کانون در محل برگزاری انتخابات است که آن را موجب تسهیل در اخذ رأی دانسته‌اند و اطلاع‌رسانی کانون را نیز منطبق با آئین‌نامه ندانسته‌اند. هیأت نظارت به دلایل آتی این ایراد را نیز ناموجه می‌داند:

اولا: در محل انتخابات هیچ گونه تمدید پروانه صورت نگرفته است بلکه تمدید پروانه قبلا توسط همکاران به صورت الکترونیکی انجام شده بود.

ثانیا: مهر و امضای پروانه تمدیدشده از سوی کانون در محل برگزاری انتخابات که گواهی کردن تمدید پروانه تلقی می‌گردد به لحاظ بعد مسافت محل اشتغال برخی همکاران در اقصی نقاط استان گیلان با منع قانونی مواجه نیست.

ثالثا: ریاست کانون به لحاظ ریاست هیأت نظارت و ضرورت حضور در محل برگزاری انتخابات، امکان حضور در کانون را نداشته و از این رو امضاء و مهر پروانه کسانی که سابقا به نحو الکترونیک پروانه خویش را تمدید کرده بودند در محل برگزاری انتخابات اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌گردد.

رابعا: با توجه به گزارش مدیرمحترم داخلی کانون در آخرین جلسه هیأت نظارت قبل از برگزاری انتخابات، عده‌ای از همکاران وکیل که مبادرت به تمدید الکترونیکی پروانه نمودند ولی به لحاظ بُعد مسافت امکان مراجعه حضوری به کانون جهت گواهی تمدید مزبور را پیدا ننموده بودند و برای عدم محرومیت ایشان که واجد شرایط قانونی لازم برای شرکت در انتخابات و رأی دادن بوده‌اند، امکان گواهی تمدید پروانه از سوی کانون  به همکاران اطلاع‌رسانی گردید.

خامسا: مهر و امضای پروانه تمدیدشده همکاران، حق قانونی ایشان بوده لذا زمینه انجام آن در محل برگزاری انتخابات فراهم گردید. این نحوه اقدام هیچ‌گونه تبعیضی در شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به وجود نیاورد بلکه در راستای تسهیل اخذ رأی و امکان شرکت تمامی همکاران واجد شرایط در انتخابات بوده که مطلوب مقنن، کانون وکلای دادگستری و نیز اعضای آن بوده است.

۳.ایراد سوم شاکی محترم، به رؤیت همکاران نرساندن آراء مأخوذه در هنگام قرائت آراء از ناحیه هیأت نظارت است. این ایراد نیز قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد زیرا:

صرف نظر از اینکه به رؤیت رساندن برگه رأی با محرمانگی نظام رأی‌گیری و ضرورت مخفی ماندن رأی شرکت‌کنندگان در انتخابات مغایرت دارد، چنین تکلیفی برای هیأت نظارت در قانون و آئین‌نامه پیش بینی نگردیده و هیأت نظارت به تکلیف قانونی خویش در خصوص قرائت و شمارش آراء در محضر تمامی همکاران حاضر اقدام نموده است.

بنا به مراتب شکایت همکار محترم از سوی هیأت نظارت وارد تشخیص داده نشده و مقرر شد این تصمیم در پایگاه‌ اطلاع‌رسانی کانون اعلام گردد.

نظرسنجی هشتمین جلسه هیات نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره هیات مدیره

خدمات الکترونیک