هدف وکالت چیزی بالاتر از کسب سود است

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


دکتر مجتبی قاسمی اقتصاددان و استاد یار دانشگاه شهید بهشتی یکی دیگر از سخنرانان مدعو در سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلا به جنبه‌های اقتصادی ادعای کسب و کار بودن وکالت پرداخت؛
امروزه ما با یک پرسش کلیدی رو به رو هستیم که وکالت حرفه است یا کسب و کار، که پاسخ نیز نقشی کلیدی در آینده وکالت دارد.

وی با برشمردن ویژگی هایی که حرفه وکالت را از کسب و کار متمایز میکند گفت: ویژگی اول این است کسب و کار میتواند امر ساده ای باشد اما وکالت یک حرفه است چون تخصصی و پیچیده است.

دومین ویژگی جنبه‌های اجتماعی حرفه است چرا که در حرفه وکالت نوع دوستی وجود دارد و هدف وکالت چیزی بالاتر از کسب سود است، در حالیکه در کسب و کار منفعت در درجه اول قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به سومین ویژگی تمایز حرفه از کسب و کار گفت: خدمات حقوقی ویژگی های دارد که به افزایش رفاه اجتماعی کمک میکند مانند عدم تقارن اطلاعاتی بین وکیل و موکل.
این استاد دانشگاه در ادامه اذعان کرد در دنیا بیش از ۱۵۰ سال است که پیرامون حرفه یا کسب و کار تلقی کردن وکالت ادبیات تولید شده است و امروزه خرد جمعی در دنیا هم وکالت را یک حرفه میداند.

قاسمی در ادامه گفت: یک وکیل همیشه در دوراهی منفعت شخصی و منفعت جمعی قرار دارد و منفعت شخصی را به منفعت جمعی ترجیح نمیدهد، در حالیکه صاحب کسب و کار با این دوراهی مواجه نبوده و منفعت شخصی برایش در اولویت است.

وی با اشاره به طرح هایی که در مجلس در پی کسب و کار تلقی کردن وکالت هستند، گفت موادی در این طرح ها وجود دارد که چنانچه اجرا شدن یه شخص می تواند با معدل ۶ یا ۷ در آزمون، وکیل شود و اگر این اتفاق بیفتد ما تا ده سال دیگر در جمامعه وکیل متعهد، حرفه ای و با سواد نخواهیم داشت.

قاسمی در پایان با اشاره به شعارهایی چون اشتغالزایی فارغ التحصیلان گفت در زمانیکه آمارها حکایت از تودیع پروانه با آمار بالا به سبب بیکاری وکلا دارد، این شعارها برای پیدا کردن جایگاه در میان فارغ التحصیلان حقوق بوده و پشتوانه اقتصادی و علمی ندارد.

روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

خدمات الکترونیک