ویدیو | نیکهٔ ساموتراس؛ نمادی شکوهمند از پیروزی حتی بدون سر

نیکه ساموتراس یا پیروزی بال‌دار ساموتراس، تندیسی مرمرین و بی‌سر از الهه پیروزی یونان است که در حدود دو سده پیش از میلاد مسیح ساخته شده است.

مجسمه نیکه در سال ۱۸۶۳ در جزیره ای متعلق به یونان کشف شد و از سال ۱۸۸۴ در موزه ی لوور به نمایش درآمد و از استثنائی ترین محل نمایش در موزه برخوردار بوده و در بالای پلکانی که سمت چپ به مونالیزا و سمت راست آن به ونوس میلو ختم می شود قرار گرفته است.

مجسمه به افتخار نیکه و هم به افتخار پیروزی در یک نبرد دریایی ساخته شده و از حالت بال‌ها و چین و شکن لباس چنین برمی‌آید که نیکه ظفرمندانه در حال فرود آمدن بر عرشهٔ یک کشتی است. میگویند در دست مجسمه یک شیپور قرار داشته است که شیپور پیروزی ناوگان یونانیها در جنگ را نشان می دهد.

خصوصیت مهم این تندیس ۲ متر و ۴۴ سانتی متری در عین زیبایی و شکوهمندی، انتقال پیام و رؤیایی است که در حالت بال‌هایش پنهان است و دیگری، مسئله نقص و ازدست‌دادن‌ که در مسیر پیروزی رخ می‌دهد که نگاه واقعی‌تری به امید، به پیروزی و رویای آزادی دارد.

تهیه شده در روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک