نمونه سئوالات اختبار – بهمن 1381

نمونه سئوالات اختبار - بهمن 1381

نمونه سئوالات اختبار - بهمن 1381


سوالات حقوق مجازات اسلامی – بهمن ۱۳۸۱

۱- آقای الف که برای فروش خانه متعلق به ب و ایصال وجوه آن وکالت داشت ، بعد از انجام معامله و دریافت ثمن از استرداد آن به اقی ب امتنع و این اقدام خود را به داستن طلب از اقای الف، بابت حق الزحمه و هزینه های انجام شده برای تفکیک و دریافت سند مالکیت و انتقال رسمی لک و غیر توجیه نموده و خواستار محاسبه و تسویه دیون و مطالبات بین خود آقای ب می گردد. در صورتی که هر دو نفر ا« آقایان الف و ب» برای اعطای وکالت به شما مراجعه نمایند وکالت کدام یک را خواهید پذیرفت؟ در صوت قبول وکالت آقای ب اقدام آقای الف را متضمن تحقق چه بزعی دانسته و دفاع شما چگونه خواهد بود؟ و در صورت رد پیشنهاد آقای بچه دفاعی درا منایسب برای اقای الف می داندی؟ به طول مستدل و مستند به قانون.
۲- آقای جعفر که مالک یک دستگاه BMW مدل ۱۹۷۲ بوده با دستکاری موتور و ظواهر اتومبیل آن را به عنوان مدل ۱۹۷۴ جا زده و با قیمتی گرانتر به آقای مصطفی می فروشد. مصطفی پس از چند روز سوار شدن و استفاده از اتومبیل به فریب و نیرنگ جعفر اطلاع حاصر نوده و علیه نامبرده اعلام شکایت می نماید
آیا اقدام جعفر را واجد اوصاف و عناوین مجرمانه می دانید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نوع بزه و میزان مجازات آن را اعلام نمائید.
۳- اقای ج در حین عبور از حیاط اداره دارائی شهرستان رشت و اقدام به چیدن گل های موجود در باغچه واقع در حیاط مذکور، با باغبان اداره دارائی و یکی از کارکنان اداره حقوقی «که در مقام حمایت از باغبان خود را به محوطه و حیاط اداره رساند بود» درگیر شده و با حمله و هجوم نامبردگان باغبان را از ناحیه بینی و کارمند اداره حقوقی را از ناحیه دست زخمی و معدوم می نماید. چه اتهام یا اتهاماتی را متوجه آقای ج می دانید . چرا؟
۴- آقای ح با دسترسی به گواهی نامه رانندگی آقای ش« که مدت اعتبار آن خاتمه یافته بود» و شناسنامه متعلق به ش اعمال ذیل را مرتکب می شود
الف- امحا مشخصات ش در گواهیئناه رانندگی و درج مسخصات خود در آن، متعاقب این اقدام آقای ح از گواهی نامه مذکور برای مسافرکشی استفاده می نماید.
ب- الصاق عکس خود در شناسنامه « بدون دست بردن در متن و مندرجات آن» آیا اقدام آقای ح را مشمول عناوین مجرمانه می دانید؟ بله یا خیر؟ مستنداً و با استناد به قانون.
۵- اقای ق مبادرت به صدور چک از حساب بانکی آقای هـ می نماید. با این تفاوت که تعدادی از چک ها متضمن شبیه سازی امضاء صاحب حساب « اقای هـ» و تعدادی دیگر بدون شبیه سازی امضاء و به عنوان چک مربوط و منتسب به خود « آقای ق» صادر و در اختیار اشخاص ثالث قرار می گیرد. ایا مصادیق فوق از حیث اتهام و مجازات یکسانند یا خیر؟
۶- آقای الف تصمیم به قتل آقای ب گرفته و برای حصول به این مقصود اسلحه ای را ندارک دیده و در صندوق عقب اتومبیل خود جاسازی می نماید. آقای ت که از تصمیم آقای الف اطلاع داشته در یک فرصت مناسب و بدون اطلاع آقای الف اسلحه را از صندوق عقب اتومبیل برداشته و به وسیله آن ب را به قتل می رساند، چه اتهامی را متوجه آقای الف می دانید؟
۷- تقی که از قصد مهرداد برای سرقت از منزل مهدی اطلاع داشته برای انجام و عملی شدن این مقصود کلیدی می سازد و در اختیار مهرداد قرار می دهد. مهردادد در حین عزیمت به محل سرقت و در میانه راه پشیمان می شود و کلید را دور می اندازد و طبیعتاً سرقتی انجام نمی شود. ایا اتهامی را متوجه تقی و مهرداد می دانید؟ اری یا خیر؟
۸- حسین که صغیر و غیر بالغ می باشد با میله آهنی شیشه و چراغ اتومبیل محمود را تخریب و یا پرتاب میله آهنی به طرف محمود وی را از ناحیه سر و صورت و چشم مصدوم و مجرو می نماید. آیا قائل به مسئولیت « اعم از کیفری و مدنی » برای حسن می باشید؟

سوالات آئین داردسی مدنی- بهمن ۱۳۸۱

۱- اقای الف که یکی ازانبوه سازان مسکن در استان گیلان است به دفتر شما مراجعه و می گوید: الف_ به موجب یک فقره قبض رسید عادی مبلغ پانصد میلیون ریال از آقای ب که پیمانکار او می باشد طلبکار است.
ب- آقای ب پیمانکار که بدهی های فذاوان به اشخاص ثالث دارد مدی است پروژه مورد قرارداد را تعطیل کرده است.
ج- ولی در عوض مبالغی بابت صورت وضعیت و ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات و کسور وجه الضمان نزد آقای الف موجودی دارد. با این اوصاف او به جنابعالی پیشنهاد وکالت می دهد. اگر وکالت او را می پذیرید مشروح اقداماتی که در جهت استیفا حقوق آقای الف می توانید انجام دهید مشروحا ً بیان کنید.
۲- منظور از این سؤال تنطیم یک دادخواست حقوقی می باشد. از آنجائی که چگونگی نگارش متون حقوقی حقوقی به صورت فنی برای وکیل دادگستری از اهمیت ویزه ای برخوردار است لذا در پاسخ این سوال دقت شایسته مبذول فرمایید. آقای الف با ارائه ۶ فقره سفته جمعاً به مبلغ شصت میلیون ریال با سررسید عندالمطالبه به شما مراجعه و مدعی می گردد که آقایان ب و ج کخ به ترتیب متن و ظهر سفته ها را امضاء نموده اند مبلغ مرقوم را به مشارالیه بدهکار بوده و از پرداخت آن خودداری می کنند ایشان به منظور وصول مطالبات خود به شما وکالت می دهد . لطفا ً نحوه اقدامات را بیان و دادخواست مربوطه را که موضوه سوآل است تنظیم فرمائید.
۳- شرکت مخابرات استان گیلان مقدار ۱۵ هکتار از اراضی منابع طبیعی را جهت احداث یک مجتمع عمرانی از اداره مرقوم تحویل گرفت و اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار می کند. در اثنای عملیات اجرائی یکی از اهالی محل داخل محوطه مورد نظر شده و مقدار ۱۰۰۰۰ متر مربع از این اراضی را بان سیم خاردار محصور و مقادیری اثاث البیت در داخل یک بنای مخروبه قدیمی موجود در محوطه قرارداده و یا غرس نهال های چند ساله ادعای سبق تصرف می نماید. با این مقدمه پاسخ داده شود .
اولاً – کدام یک از اسامی و اشخاص فوق اعم از اداره منابع طبیعی یا مخابرات یا پیمانکار می توانند طرح دعوی نمایند و اصولا ساده ترین راه برای رفع مشکل کدام است با ذکر نوع دعوی.
ثانیاً – با چه اقداماتی می توان مانع ادامه عملیات خلاف قانون متصرف سشد.
ثالثاً_ چنانچه پیمانکار بخواهد هر چه سریعتر به ادامه عملیات اجرائی طبق مفاد پیمان ادامه ئهد به نر شما در چه مرحله از دادرسی این خواسته قانوناً میسر می گردد.
۴- شخصی با در دست داشتن یک نسخه فروشسناه عادی و یک فقره وکالتناخمه رسمی به شما مراجعه و اظهار می دارد. در تاریخ ۱۱/۱۰/۷۹ ششدانگ یک بابا ساختمان را از آقای حسن خریداری نموده همان روز او را محضر برده و با اخذ وکالت رسمی که ضمن عقد لازم بله عمل آمد اختیارات کافی برای انتقال رسمی مورد معامله به نام خود گرفت اما با حدوث بیماری و گذشت مدت ۵ ماه از تاریخ بیع زمانی که برای اخذ پاسخ به اداره ثبت مراجعه نمود با کمال تعجب متوجه شد که شخاص ثالث چند فقره چک فروشنده را به اجرا گذاشته و با تعقیب عملیات اجرائی مورد معامله را در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ توقیف نموده و پرونده اجرائی در مرحله مزایده ملک است با این مقدمه این شخص به شما وکالت می دهد تا نسبت به استیفاء حقوق او اقدام کنید. در جواب اعلام فرمائید:
اولاً – مرجع صالح رسیدگی به ادعای خریدار کدام مرجع است.
ثانیاً- مشروح اقداماتی را که به نفع موکل خود مؤثر در موضوع می دانید بیان کنید.

خدمات الکترونیک