نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد


به گزارش روبط عمومی کانون، نشست هم اندیشی  هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم با اعضای جدید  کمیسیون حمایت از وکلا ، روز چهارشنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴٠۲ در محل کانون برگزار شد.
در ابتدای این نشست، اعضای هیات مدیره ضمن تبریک به اعضای جدید، کلیاتی از اهداف و مسائل موجود در ارتباط با این حوزه و نیز انتظارات از اعضای محترم کمیسیون در مورد مسائل و معضلات مبتلابه وکلای دادگستری در امور صنفی و حرفه ای از طریق آسیب شناسی و سپس ارایه راهکارهای مناسب در جهت مواجهه با آنها ضمن تدوین آئین کار داخلی جهت نیل به اهداف معینه را مطرح نمودند. سپس اعضای محترم کمیسیون، نکته نظرات خود در ارتباط با حوزه فعالیتهای این کمیسیون  و نیز برنامه های مورد نظر جهت نیل به اهداف معینه را مطرح و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خدمات الکترونیک