نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد


به گزارش روبط عمومی کانون، نشست هم اندیشی هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم با اعضای جدید کمیسیون ورزش، روز یکشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴٠۲ برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رییس و اعضای هیات مدیره کانون ضمن تبریک به اعضای جدید کمیسیون ورزش ، با اشاره به ضرورت و اهمیت خاص ارتقای روحیه ورزشی وکلای دادگستری، کلیاتی از اهداف و مسائل موجود در ارتباط با این حوزه و نیز انتظارات از شیوه عملکرد این کمیسیون جهت نیل به اهداف معینه را مطرح نمودند.

سپس هر یک از اعضای محترم کمیسیون ورزش نکته نظرات خود در رابطه با کیفیت عملکرد و میزان آمادگی تیم های ورزشی کانون و نیز ساز و کارهای موجود جهت حضور در ششمین المپیاد ورزشی کانون های وکلای دادگستری ایران را مطرح نمودند.

توجه ویژه به ورزش همگانی و برنامه ریزی در جهت عملیاتی نمودن آن از اهم موضوعات مطروحه در این نشست مشترک‌ بود که پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خدمات الکترونیک