نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید کلینیک حقوق زنان و خانواده کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید کلینیک حقوق زنان و خانواده کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی هیأت مدیره با اعضای جدید کلینیک حقوق زنان و خانواده کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد


به گزارش روبط عمومی کانون، نشست هم اندیشی  هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در دوره دوازدهم با اعضای جدید کلینیک حقوق زنان و خانواده ، روز یکشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴٠۲ در محل کانون برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس و اعضای هیات مدیره ضمن تبریک به اعضای جدید، کلیاتی از اهداف و مسائل موجود در ارتباط با این حوزه و نیز انتظارات از شیوه عملکرد این نهاد جهت نیل به اهداف معینه را مطرح کردند. سپس تعدادی از اعضای محترم کلینیک حقوق زنان و خانواده  کانون نکته نظرات خود در رابطه با حوزه فعالیتها و نیز حدود اختیارات کمیسیون را مطرح که تهیه و تنظیم شیوه نامه یا آئین کار داخلی و شروع فعالیتها بر آن اساس از اهم موضوعات مطروحه در این جلسه بود و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

خدمات الکترونیک