نتایج اولیه انتخابات کانون وکلای مازندران اعلام شد

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


هیأت نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران در اطلاعیه ای نتایج اولیه این انتخابات را چنین اعلام کرد:

نتایج شمارش آرا و منتخبین اصلى و على البدل هیأت مدیره به ترتیب ذیل است :

۱- جناب وکیل آقاى على اکبر اربابی ۴۰۷ رأى.

۲- جناب وکیل آقاى سیدعلى باقرى تبار ۳۶۸ رأى.

۲- جناب وکیل آقاى بهرام ولیپور ۳۶۱ رأى.

۴- جناب وکیل آقاى محمود کناررودی ۲۶۶رأى.

۵- جناب وکیل آقاى مجید داودی ۲۴۹ رأى.

۶-جناب وکیل آقاى احمد حسن زاده ۲۴۵ رأى.

۷-جناب وکیل آقاى کیوان جمالی ۲۳۴ رأى.

۸- جناب وکیل آقاى مجتبى زارع ۲۰۰ رأى.

نتایج قطعى آرا بعد از پایان مهلت اعتراض از سوى هیئت نظارت اعلام خواهد شد./وکلاپرس

خدمات الکترونیک